o Fort Festu 2017


Ve dnech 2. a 3. července 2016 se konal „nultý ročník“ mezinárodní prezentace pevnostních muzeí a setkání jejich provozovatelů pod názvem Fort Fest CZ 2016 Králíky. Jeho pořadatelé touto předpremiérou připomenuli vedle 80. výročí zahájení výstavby opevnění na Králicku rovněž časy, kdy obrana hranic a svrchovanosti státního území představovala pro evropské demokracie jednu z hlavních priorit…
K pořadatelství spojili své síly Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s., Králická pevnostní oblast o.p.s. a Armyfort s. r. o. Fort Fest CZ 2016 Králíky podpořilo město Králíky a Pardubický kraj, záštitu akce převzala starostka města paní Jana Ponocná a hejtman kraje pan JUDr. Martin Netolický.
V průběhu obou dnů trvání Fort Festu se mohli návštěvníci Králické pevnostní oblasti (KPO) seznámit prostřednictvím expozic a prezentací s řadou muzeí opevnění a se zástupci jejich provozovatelů. Ti svoji činnost a svá muzea představili v podzemních prostorách dělostřelecké tvrze Hůrka, ale i na dalších lokalitách, kde akce probíhala. Celkem se zapojilo více než dvě desítky subjektů, což je na nultý ročník velmi dobrý výsledek. Vedle významných tuzemských pevnostních muzeí se objevily i první subjekty ze zahraničí – Slovenska a Belgie (Eben-Emael).
Součástí programu byly speciální prohlídkové trasy a okruhy (ve tvrzích Hůrka a Bouda), prodloužené provozní doby ve většině muzeí v KPO, bohatý doprovodný program včetně dobové hudby, terénní jízdy těžké vojenské techniky ve VMK, ukázky dobových uniforem, historické výzbroje a výstroje, speciální minibusové linky k dopravě návštěvníků… Pozornost přitahoval malý dobový tábor čs. armády u LO č. 111 a komentované ukázky z průběhu rekonstrukce letounu MIG 21 ve VMK.
Přesně tak jak pořadatelé Fort Fest CZ 2016 Králíky zamýšleli, akce představovala pro vystavovatele platformu k odbornému setkání provozovatelů pevnostních muzeí, vzájemnému předávání zkušeností z provozu muzeí a zejména rekonstrukčních prací na objektech čs. opevnění. Proběhly prezentace a ukázky novovýroby původního zařízení, výbavy a výzbroje opevnění a uskutečnily i první kontrakty. Prezentační stánek firmy Kovoobrábění Ondřej Schejbal budil zaslouženou pozornost.
Rovněž se podařilo naplnit další dílčí cíl akce – prohloubení stávající a navázání nové spolupráce na poli propagace pevnostních muzeí a jejich aktivit. Fort Fest CZ 2016 Králíky  proběhl na úplném začátku hlavní turistické sezóny a motivoval zájem turistů o pevnostní muzea napříč republikou, poskytl nezasvěceným „startovní“ informace o zahraničních lokalitách...
Přesto, že se organizátoři nemohli vyhnout drobným chybám a klopýtnutím, ukázaly se přesvědčivě obrovské přednosti lokality, ve vztahu k pořádání takovéto mezinárodní akce: Velká výhoda daná rozsáhlým prostorem hlavního muničního skladu M1 ve tvrzi Hůrka, kde se prezentace konala – celý prostor je pohodlně dostupný a to i v případě, že se muzea rozhodla představit větší 3D exponáty – expozice tedy představily mnoho 3D předmětů a neomezily se jen na promítání obrázků z dataprojektorů. Akci neohrozilo počasí, ani fyzická náročnost instalace prezentací muzeí, výborná byla i přístupnost pro návštěvníky. Prostor střežil kamerový systémem a expoziční sály disponovaly dostatečnou kapacitou rozvodů elektrické energie. Králicko poskytlo dostatek vhodných ubytovacích a stravovacích kapacit i dalšího zázemí. Hustota zdejších pevnostních objektů a informační zpřístupnění klíčových lokalit prostřednictvím tabulí v pětitmutačním provedení sehrála významnou roli.
V sobotu 2. července někteří návštěvníci využili k dopravě až do místa konání akce (zastávky Těchonín, Mladkov, Prostřední Lipka a Červený Potok) nostalgického parního vlaku jedoucího na trase Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Letohrad – Jablonné nad Orlicí – Dolní Lipka – Červený Potok a zpět.
Při příležitosti konání akce byly vydány upomínkové a sběratelské předměty. Například dvě výroční turistické známky, dvě pamětní medaile (pro účastníky-vystavovatele speciální neprodejné provedení) a sběratelská série pohlednic.

První ročník Fort Festu se uskuteční už v roce 2017
– a to opět první červencový víkend,
tedy na začátku hlavní turistické sezóny – ve dnech 1. – 2. 7.

Informace budou k dispozici na webu akce: http://fortfest.boudamuseum.com/index.php Facebooku: https://www.facebook.com/fortfestcz/?fref=ts

Pozvánku a základní propozice obdrží postupně tuzemská pevnostní muzea, která splňují většinu parametrů stanovených pořadatelem akce (mají jasnou historii svého vzniku a fungovaní, známého vlastníka či provozovatele, jasně stanovenou provozní dobu, aktuální kontakty, dodržují platné zákony ČR, mají seriózní a kolegiální vystupování…).


Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.
mediální partneři:
pořadatelé: BoudaMuseum Hůrka KPO VMK
podporovatelé:
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko